Znaki informacyjne

Na pojazdach ciężarowych można często zobaczyć zielone okrągłe tabliczki z dużymi literami: "U", "L", "S", "3", "G", "H", "E". Co oznaczają? Do czego służą? Dowiecie się przeczytają poniższy artykuł poświęcony tym zagadnieniom. 

Wszystkie te znaki są znakami informacyjnymi. Służą one do informowania, że dany pojazd spełnia określone wymagania stawiane dla pojazdów ciężarowych w ruchu międzynarodowym.
Znaki "U", "S" czy "L" montowane na samochodach mają jedynie za zadanie przyspieszyć formalności na granicy austriackiej i praktycznie nie muszą być montowane. Uwaga: nie można mieć zamontowanej tabliczki bez potwierdzającego, ważnego certyfikatu - grozi to niemałym mandatem!

Tabelka poniżej pozwoli wam przyswoić podstawowe informacje dotyczące poszczególnych znaków informacyjnych.

ZNAK

OD CZEGO POCHODZI SKRÓT CO OZNACZA WYJAŚNIENIE
Lärmarmes Kraftfahrzeug Ciężarówka o niskim poziomie hałasu Znak "L" informuje o spełnieniu wymagań przepisów austriackich dotyczących emisji hałasu. Ważność certyfikatu - 2 lata.
Umwelt Środowisko naturalne Znak "U" informuje o spełnieniu wymagań rezolucji Konferencji Ministrów Transportu (CEMT) z roku 1992 numer CEMT/CM(91)26/Final dotyczących czystości spalin i poziomu hałasu (green lorry). Spaliny muszą spełniać normę EURO1 a emisja hałasu musi spełniać normy austriackie czyli jak dla "L".
Ważność certyfikatu - praktycznie cała żywotność silnika, z tym, że co 2 lata trzeba przedłużyć certyfikat "L", który zaświadcza o hałasie (bez tego certyfikat "U" jest praktycznie bezużyteczny).
Supergrün Ciężarówka bezpieczna i bardziej przyjazna dla środowiska Znak "S" informuje o spełnieniu wymagań rezolucji konferencji Ministrów transportu (CEMT) z roku 1995 dotyczących czystości spalin, poziomu hałasu oraz bezpieczeństwa eksploatacji kompletnego pojazdu z naczepą lub przyczepą (safe and green lorry) zgodnie z dyrektywą CEMT/CM(94)4/Final/Anex1.
Spaliny muszą spełniać normę EURO2, emisja hałasu wymagania austriackie, wyposażenie i stan techniczny muszą być zgodne z dodatkowymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa eksploatacji (potwierdza to w Polsce Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie).
Część "A" - część ta jest ważna bezterminowo.
Część "B" (wyposażenie i stan techniczny) i "C" (przydatność na drodze) wystawia i potwierdza ITS - te dwie części certyfikatu należy przedłużać co 12 miesięcy w ITS-ie.
Dodatkowo co 2 lata trzeba przedłużyć certyfikat "L", który zaświadcza o hałasie (bez niego certyfikat "S" jest praktycznie bezużyteczny.

Dodatkowe wymagania techn. oraz wyposażenie niezbędne do uzyskania certyfikatu "S":

- Głębokość bieżnika co najmniej 2 mm na wszystkich oponach
- Odpowiedni tylny zderzak lub urządzenie zabezpieczające przed wjechaniem pod pojazd dla samochodów ciężarowych i przyczep / naczep (nie dotyczy ciągników siodłowych
- Homologowane boczne osłony zabezpieczające przed dostaniem się pod pojazd dla samochodów ciężarowych i naczep / przyczep (nie dotyczy ciągników siodłowych)
- Światła awaryjne i homologowany trójkąt ostrzegawczy
- Tachograf zgodny z umową AETR
- Ogranicznik prędkości zgodny z Regulaminem 89 lub Dyrektywą 92/94
- Tylne tablice odblaskowe dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 16 ton i długości ponad 12 m
- Układ ABS
- Odpowiedni układ kierowniczy
- Spełnienie wymagań dotyczących "przydatności na drodze", w szczególności zadymienie spalin poniżej określonej wartości oraz wyposażenie pojazdu w odpowiedni układ hamulcowy
EURO3 safe lorry Ciężarówka bezpieczna i bardziej przyjazna dla środowiska spełniająca normę Euro3 Znak "3" informuje o spełnieniu wymagań rezolucji konferencji Ministrów Transportu (CEMT) z roku 2001 dotyczących czystości spalin, poziomu hałasu oraz bezpieczeństwa eksploatacji kompletnego pojazdu z naczepą lub przyczepą (Euro 3 safe and green lorry) na mocy rezolucji CEMT/CM(2001)9/Final.
Spaliny muszą spełniać normę EURO3, emisja hałasu wymagania austriackie, wyposażenie i stan techniczny muszą być zgodne z dodatkowymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa eksploatacji (potwierdza to w Polsce Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie).
Część "A" (hałas i spaliny) - część ta  jest ważna bezterminowo.
Część "B" (wyposażenie i stan techniczny) i "C" (przydatność na drodze) wystawia i potwierdza ITS - te dwie części certyfikatu należy przedłużać co 12 miesięcy w ITS-ie.
Dodatkowo co 2 lata trzeba przedłużyć certyfikat "3", który zaświadcza o hałasie (bez niego certyfikat "S" jest praktycznie bezużyteczny.

Dodatkowe wymagania techn. oraz wyposażenie niezbędne do uzyskania certyfikatu "3":

- Wymagania dodatkowe jak dla "S" oraz dodatkowo:
- Homologowane i odpowiednio rozmieszczone lusterka
- Homologowane wszystkie światła pojazdu i rozmieszczone zgodnie z przepisami

Geräuscharmes Kraftfahrzeug Ciężarówka o niskim poziomie hałasu Znak "G" informuje o spełnieniu wymagań przepisów niemieckich dotyczących hałasu w odniesieniu do pojazdów poruszających się w obszarach miejskich.
Hoch Gewicht Zwiększona dopuszczalna masa całkowita Znak "H" informuje o dopuszczeniu pojazdu do eksploatacji z dopuszczalną masa całkowitą 40 ton, pomimo że austriackie przepisy zezwalają na 38 ton.
Eingeschränkt Ciężarówka o niskim poziomie hałasu Znak "E" informuje o ograniczeniu dopuszczalnej masy całkowitej stosowanym ze względów podatkowych.

2002-03-29