Zaświadczenia EURO2 dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy

Od dnia 21-09-2002r. sprowadzane do Polski pojazdy używane osobowe i ciężarowe muszą uzyskać potwierdzenie, że w momencie produkcji spełniały normę czystości spalin na poziomie obowiązujących w Polsce Regulaminów EKG ONZ nr 83 popr. 03 i Reg. nr 49 popr. 02B. W Dyrektywach Unii Europejskiej regulaminy te mają swe odpowiedniki w postaci normy Euro2.

Co mówią przepisy i co z tego wynika?

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 w sprawie rejestracji pojazdów, Dz.U. nr 133 poz.123 mówi, że:

"W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy, jego właściciel dołącza do wniosku o rejestrację (...) następujące dokumenty: (...)

4) (...) dokument wystawiony przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta, potwierdzający homologację pojazdu lub silnika pojazdu w zakresie zanieczyszczeń zawartych w spalinach, zgodnie z wymaganiami określonymi przynajmniej w 02B serii poprawek do Regulaminu nt. 49 EKG ONZ (Euro 2)"

Rozporządzenie powyższe nakłada na każdy autoryzowany serwis Volvo Truck obowiązek wystawienia zaświadczenia dla pojazdu (lub odmowy jego wydania w przypadku nie spełnienia warunków nałożonych przez ustawodawcę) osobom, które zgłoszą się z taka prośbą.

W jaki sposób uzyskać zaświadczenie?

Uwaga ogólna: przedstawiony tok postępowania może wyglądać w rzeczywistości nieco inaczej. Zawsze najlepiej zasięgnąć informacji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie Volvo.
 1. Przygotować sobie wcześniej kwotę ok. 500zł na opłaty za każde zaświadczenie oraz następujące dane:
  • Dane swojej firmy: pełną nazwę firmy z numerem NIP, nr.tel./faksu, adresem
  • Dane pojazdu: typ, wersja, rodzaj, dopuszczalna masa całkowita, pełny numer podwozia (VIN), numer seryjny silnika, moc silnika
 2. Zgłosić się do autoryzowanego serwisu ciężarówek Volvo (trzeba stawić się razem z pojazdem, dla którego chcemy otrzymać zaświadczenie)
 3. Wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia (orientacyjny wygląd wniosku -> patrz ilustracja po prawej stronie)
 4. Serwis sprawdza i porównuje dane z wniosku z danymi faktycznymi w pojeździe i danymi zawartymi w systemie komputerowym Volvo
 5. Po pozytywnej weryfikacji serwis przystawia pieczątkę na wniosku
 6. Zależnie od uprawnień danego serwisu:
  • albo od razu otrzymujemy gotowe zaświadczenie
  • albo kopie potwierdzonego wniosku otrzymujemy do ręki a oryginał wniosku przesyłany jest przez serwis do centrali Volvo skąd zaświadczenie trafi bezpośrednio do nas.

 

2002-03-29