NORMY SPALIN

 Jak wiadomo samochody ciężarowe wydzielają bardzo dużo szkodliwych związków obciążających środowisko. W celu ograniczenia wydzielania szkodliwych związków wprowadzono rygorystyczne normy emisji spalin. Na dzień dzisiejszy istnieją cztery podstawowe normy: EURO 0, EURO 1, EURO 2 i EURO 3. Konstruktorzy silników już planują silniki przystosowane do EURO 4 i EURO 5 ale na razie jest to dla nich trudny orzech do zgryzienia, ale z pewnością sobie z tym poradzą. Co do EURO 4 konstruktorzy już sobie poradzili i jest już określona data wprowadzenia nowych silników oraz norm, które przypada na rok 2005. To już niebawem!!! EURO 5 jest planowane na rok 2008.

Z każdą normą spaliny samochodów ciężarowych są coraz czystsze (a może będą czystsze od osobówek!!!). Aby sprawdzić czy tak jest naprawdę poniższe liczby wam to udowodnią.   

Oznaczenia:
HC - wodorowęglan
CO - tlenek węgla
NOx - tlenki azotu
Cząstki stałe - np. ołów, itp.

Norma R49

Wprowadzono ją w roku 1982 (dla nowych rejestracji).
Dopuszczalne wartości:
HC - 3,50 g/kWh
CO - 14,00 g/kWh
NOx - 18,0 g/kWh
Cząstki stałe - nie sprecyzowano dopuszczalnych wartości

Norma EURO 0

Wprowadzono ją w roku 1990 (dla nowych rejestracji).
Dopuszczalne wartości:
HC - 2,40 g/kWh
CO - 11,20 g/kWh
NOx - 14,40 g/kWh
Cząstki stałe - nie sprecyzowano dopuszczalnych wartości

Norma EURO 1

Wprowadzono ją z dniem 01-07-1992 r. (dla nowych silników) lub 01-10-1992 r. (dla nowych rejestracji).
Dopuszczalne wartości:
HC - 1,23 g/kWh
CO - 4,9 g/kWh
NOx - 9,0 g/kWh
Cząstki stałe - 0,7 g/kWh (dla silników o mocy mniejszej niż 85 kW) lub 0,4 g/kWh (dla silników o mocy większej niż 85 kW)

Norma EURO 2

Wprowadzono ją z dniem 01-10-1995 r. (dla nowych silników) lub 01-10-1996 r. (dla nowych rejestracji).
Dopuszczalne wartości:
HC - 1,1 g/kWh
CO - 4,0 g/kWh
NOx - 7,0 g/kWh
Cząstki stałe - 0,15 g/kWh

Norma EURO 3

Wprowadzono ją 1 października 2001 r.
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej ma sprecyzować podział zezwoleń z priorytetem dla EURO 3. EURO zostaje wyparte przez EURO 3, a EURO 1 zostanie wyparte przez EURO 4 w roku 2004 lub 2005.
Dopuszczalne wartości:
HC - 0,66 g/kWh
CO - 2,10 g/kWh
NOx - 5,0 g/kWh
Cząstki stałe - 0,10 g/kWh

Norma EURO 4

Rok wprowadzenia tej normy wypada w 2004 r. Wymagania jakie mają spełniać silniki w tej normie to żeby zawartość NOx nie przekraczało 3,5 g/kWh.

Norma EURO 5

Planowany rok wprowadzenia to 2008 r. Ta norma będzie chciała obniżyć NOx z 3,5 g/kWh o wartość 2 gramów. Ale czy to się uda, to niewiadomo!

03-04-2003