MAGNUM E-TECH

Objętość: tekst - 30,9kB; obraz - 99,2kB

KONCEPCJA.

Magnum E-Tech: inteligętny samochód.

Od chwili wprowadzenia do sprzedaży w roku 1990, Magnum - pierwszy samochód ciężarowy tej klasy, wyposażony w przestrzenną kabinę o płaskiej podłodze - stał się bezsprzecznie wzorcowym modelem w branży intensywnych przewozów długodystansowych. Ponadto Magnum E-Tech oferuje niezwykle innowacyjne rozwiązania zapewniające wysoką sprawność technologiczną, optymalną wydajność, komfort oraz jakość. Magnum E-Tech to wysoce inteligentny pojazd, wraz którym można wkroczyć w trzecie tysiąclecie...

Magnum E-Tech: coraz bardziej inteligentne technologie.

Magnum E-Tech pełne jest inteligentnych rozwiązań technologicznych: zostało wyposażone w nowy 12-litrowy silnik MACK E-Tech z wysoko ciśnieniowym wtryskiem i elektronicznymi pompo-wtryskiwaczami, nowe 16-biegowe skrzynie i wspomaganie zmiany biegów, most o pojedynczej redukcji, nową architekturę high-tech układów elektronicznych, hamulce tarczowe na wszystkich kołach, układ hamulcowy sterowany elektronicznie EBS oraz elektroniczne sterowanie poszczególnych zwalniaczy. Całkowicie przeprojektowany zespół napędowy przedstawia decydujący postęp pod względem osiągów, oszczędnego zużycia paliwa, przyjemności jazdy, ułatwionej obsługi technicznej i obniżenia kosztów eksploatacji.

Magnum E-Tech: coraz wyższa wydajność.

Magnum E-Tech jest wyposażone w nowy system elektroniczny V-MAC III, który kontroluje i steruje pracą silnika, wspomaga prowadzenie pojazdu oraz pozwala, dzięki oferowanemu wyłącznie przez Renault systemowi lnfoMax, gromadzić i analizować dane dotyczące pracy pojazdu lub parku samochodowego. System ten oferowany w Magnum E-Tech stanowi dla przewoźników proste i skuteczne narzędzie optymalizacji produktywności ułatwiające zarządzanie i obsługę techniczną pojazdu.

Magnum E-Tech: coraz wyższy komfort.

Ergonomiczna, funkcjonalna i ciepła przestrzeń życiowa w Magnum E-Tech oferuje stanowisko kierowcy zaprojektowanie całkowicie pod kątem potrzeb użytkownika, fotel pasażera obracający się o 180°, nowy system elektronicznej regulacji temperatury, obszerną główną kuszetkę, liczne schowki, moduł łączności z instalacją do podłączenia radia CB i radiotelefonu.

Magnum E-Tech: coraz wyższa jakość.

Przy opracowywaniu Magnum E-Tech wykorzystano całą wiedzę i know-how RENAULT. Na szeroką skalę zastosowane zostały zaawansowane narzędzia informatyczne. Metody Gwarancji jakości były przestrzegane zarówno na etapie koncepcji jak i wdrożenia przemysłowego. Każdy z pojazdów gamy Magnum E-Tech był poddawany długim testom, w warunkach laboratoryjnych oraz w terenie, stanowiącym gwarancję osiągów, niezawodności i trwałości w każdych warunkach eksploatacji.

STEROWANIE PRACĄ POJAZDU.

Elektroniczne sterowanie i kontrola pracy pojazdu.

Podnoszenie osiągów, zmniejszenie zużycia paliwa, ograniczenie kosztów, planowanie obsługi technicznej, kontrola parametrów eksploatacyjnych... Magnum E-Tech zależy na optymalizacji kosztów eksploatacji.

V-MAC III — inteligencja i komunikacja.

Magnum E-Tech jest wyposażone w najnowsze technologie w zakresie elektroniki. Układ V-MAC II (Vehicle Management and Control) obejmuje dwa moduły elektroniczne: moduł silnika i moduł pojazdu oraz zestaw czujników i układy wykonawcze obsługiwanych przez łącze szybkiej komunikacji CAN, zapewniające stałą wymianę danych. Dzięki tej architekturze warunki funkcjonowania i eksploatacji pojazdu są mierzone w czasie rzeczywistym. V-MAC III przetwarza otrzymane dane i optymalizuje osiągi silnika. Równocześnie wspomaga w prowadzeniu pojazdu, w zaprogramowaniu jego obsługi technicznej oraz w zarządzaniu parkiem samochodowym.

Sterowanie i kontrola pracy silnika.

Dzięki swoim czujnikom, V-MAC III analizuje poszczególne parametry użytkowania pojazdu i oblicza optymalne dawkowanie paliwa i kąt wyprzedzenia wtrysku. Przyczynia się to do lepszego spalania, wysokiego poziomu osiągów silnika, zmniejszenia zużycia paliwa i ograniczenia emisji spalin. V-MAC II kontroluje i reguluje również obroty silnika na biegu jałowym, steruje nowym hamulcem silnikowym i wysyła komunikaty alarmowe gdy silnik dochodzi do krytycznych parametrów funkcjonowania.

Prowadzenie pojazdu.

V-MAC III posiada funkcję inteligentnego regulatora prędkości (Cruise Control Integral), pozwalającą na sterowanie obrotami silnika lub zwalniaczami w zależności od ukształtowania drogi: kierowca może zwolnić pedał gazu dźwignię zwalniacza zachowując przy tym stałą prędkość. V-MAC II dysponuje również funkcją regulacji obrotów silnika i systemem informowania kierowcy, który nadzoruje najważniejsze funkcje pojazdu dzięki informacjom pojawiającym się na tablicy rozdzielczej. V-MAC III otrzymuje również informacje od EBS (Electronic Breaking System), pneumatycznego układu hamulcowego sterowanego elektronicznie, w który wyposażone jest Magnum E-Tech (w załeżności od wersji).

Obsługa techniczna i zarządzanie pojazdami.

System lnfoMax, oferowany wyłącz nie przez RENAULT, pozwala na zbiera nie i analizę danych o pracy danego pojazdu lub całego parku samochodowego w celu zoptymalizowania ich eksploatacji. Przeprowadzanie napraw upraszcza gniazdo diagnostyczne. Usterki komponentów lub akcesoriów są sygnalizowane na desce rozdzielczej. V-MAC III prowadzi ponadto stałą samo kontrolę: wszystkie anomalie są zapisywane w pamięci komputera, co ułatwia naprawy oraz późniejszą analizę.

OBSŁUGA.

InfoMax - narzędzie zwiększania wydajności, na które mogą liczyć przewoźnicy.

lnfoMax jest cennym narzędziem zarządzania, wspomagającym obsługę techniczną i indywidualne podejście do każdego pojazdu.

InfoMax: żywa pamięć pojazdu.

lnfoMax, system złożony z interface`u do wymiany informacji, kabla podłączeniowego i oprogramowania, pozwala na bezpośrednie wydobycie z pamięci modułu VECU zapisanych danych o funkcjonowaniu i eksploatacji pojazdu. Umożliwia to analizę otrzymanych para metrów na komputerze i odtworzenie ich w postaci sprawozdań:

• raportu z trasy (analiza zużycia paliwa pojazdu),

• raportu z eksploatacji (wyodrębnienie elementów świadczących o nieprawidłowej eksploatacji lub nieprawidłowej pracy pojazdu),

• raportu dotyczącego obsługi technicznej (zapis operacji obsługowych),

• raportu eksperta (w oparciu o zapis wydarzeń i ich dat oraz histogramów skonfigurowanych przez klienta),

lnfoMax: elastyczna selekcja informacji.

Każdy użytkownik lnfoMax ma dostęp do dwóch typów informacji. Przede wszystkim dysponuje danymi o parametrach z góry określonych przez oprogramowanie (dot. np.: hamulców, sprzęgła, elektrycznego zwalniacza, zużycia paliwa w zakresie między 1200 a 1700 obrotów, jazdy powyżej określonej prędkości...). Może również sam określać swoje parametry, w zależności od rodzaju swojej działalności lub informacji, które chce przeanalizować.

lnfoMax: najbardziej zaawansowany instrument wspomagania zarządzania.

Dzięki lnfoMax, przewoźnicy dysponują cennym narzędziem pozwalającym na optymalizację zarządzania Magnum E-Tech. System ten pozwala na przeprowadzanie rozmaitych porównań między pojazdami lub rodzajami eksploatacji, np. pod kątem zużycia paliwa lub zbyt wysokich obrotów silnika. Pozwala również na analizę różnych obciążeń pojazdu i pomaga w racjonalizacji tras, w zależności od zarejestrowanych prędkości. Umożliwia także zaprogramowanie obsługi technicznej w zależności od specyfiki użytkowania tego czy innego pojazdu, lub kryteriów właściwych dla danej firmy. Tyleż zalet, które dla przewoźników przekładają się konkretnie na zmniejszone koszty na kilometr, większą dyspozycyjność pojazdów, czy też dłuższe przebiegi pomiędzy wymianami oleju ściśle związane z warunkami eksploatacji pojazdów.

lnfoMax: prostota użytkowania.

Przyjazny, o nowoczesnej architekturze program lnfoMax współpracuje ze wszystkimi istniejącymi konfiguracjami. Łatwy w użyciu, nie wymaga specyficznego szkolenia. Do korzystania z systemu lnfoMax wystarczy komputer drukarka do drukowania sprawozdań. lnfoMax, proponowany w opcji we wszystkich pojazdach gamy Magnum E-Tech, jest oferowany wraz z kablem do podłączenia komputera oraz oprogramowaniem na CD-ROMIE. Oczywiście, pliki otrzymane z lnfoMax mogą być stosowane w innych aplikacjach (arkuszach kalkulacyjnych, programach graficznych...)

WYDAJNOŚĆ.

Układ wtrysku wyposażony w elektronicznie sterowane pompy jednostkowe - nowy wymiar technologii.

12- litrowy silnik Mack E-Tech Magnum E-Tech, będący owocem współpracy pomiędzy biurami projektowymi Mack`a w Stanach Zjednoczonych i RENAULT V.l. w Europie, jest wyposażony w nowy układ wtrysku oparty na pompach jednostkowych, gwarantujący większą wydajność, oszczędne zużycie paliwa, większą przyjemność jazdy i poszanowanie środowiska naturalnego.

Mack E-Tech - przykład zaawansowanej technologii.

12-litrowy silnik Mack E-Tech, w który jest wyposażone Magnum E-Tech, posiada dwie głowice obejmujące po 3 cylindry, z 4 zaworami na cylinder, zapewniające idealny przepływ gazów oraz dwuczęściowe tłoki ze stalową głowicą i aluminiowym płaszczem charakteryzujące się większą niezawodnością i trwałością.

Nowy układ wtrysku wyposażony w pompy jednostkowe.

Wtrysk w Magnum E-Tech zapewnia 6 wysokociśnieniowych pomp (1800 barów) obsługujących poszczególne cylindry i uruchamianych za pomocą dodatkowych krzywek na wałku rozrządu silnika. Elektroniczny system sterowania pracą silnika V-MAC oblicza dla każdego cylindra optymalny punkt y oraz dawkę paliwa i precyzuj nie steruje elektrozaworami znajdującymi się na pompach wtryskowych. W praktyce elastyczność pracy i optymalizacji spalania przekłada się na oszczędne zużycie paliwa, wysokie osiągi i wyjątkową przyjemność jazdy, a także zmniejszanie zanieczyszczenia środowiska.

Idealny komfort jazdy.

Nowy silnik zapewnia stały, maksymalny poziom momentu obrotowego na niskich obrotach (1100- 1400 obr,/min). Przyjemność jazdy Magnum E-Tech podnoszą dodatkowo zoptymalizowane osiągi w zakresie przyspieszeń, zwłaszcza na niskich obrotach uzyskane dzięki oddzielnemu sterowaniu poszczególnych pomp oraz doskonale wyciszona kabina.

Silnik Mack E-Tech: 3 poziomy mocy oferujące najwyższy poziom sprawności.

Silnik Mack E-Tech zapewnia maksymalne wykorzystanie paliwa i większą elastyczność. W niewielkim stopniu jest też wrażliwy na styl jazdy. Dzięki elektronicznemu sterowaniu kątem wyprzedzenia wtrysku i dawkowaniem paliwa gwarantuje wyjątkową sprawność i rentowność. Jego mniejszy ciężar pozwala również na zwiększenie ładowności. Połączenie stałej kontroli zapewnionej przez elektroniczny system V-MAC, wykrywający każdorazowe przekroczenie granicznych parametrów eksploatacji, z doświadczeniem nabytym dzięki 40 tysiącom samochodów jeżdżących na całym świecie i wyposażonych w tradycyjny układ wtrysku jest gwarancją wzorcowej niezawodności i trwałości. Jeśli chodzi o koszty eksploatacji, dzięki lnfoMax przebiegi między przeglądami mogą zostać wydłużone do 100 tys. km w zależności od warunków użytkowania i jakości stosowanego oleju. Charakterystyka techniczna Magnum E-Tech robi wrażenie: moc sięga 401 KM (295 kW) w przypadku Magnum 400, 441 KM (324 kW) w przypadku Magnum 440 i 472 KM (347 kW) w wersji Magnum 480 przy 1900 obr/min, a maksymalny moment obrotowy wynosi odpowiednio 1850 Nm, 2050 Nm i 2250 Nm. Dodatkowo, nowy silnik Mack E-Tech jest wyposażony w hamulec silnikowy o zwiększonej mocy LMFT (Last Motion Fix Time ), uruchamiany za pomocą dźwigni znajdującej się pod kierownicą, którego moc hamowania wynosi ponad 220 kW przy 2100 obr/min.

Programowa wydajność układu jezdnego.

Silnik, skrzynia biegów, most... układ jezdny Magnum E-Tech przedstawia najklarowniejszy z programów ukierunkowany na osiągi, niezawodność, komfort jazdy i oszczędność w codziennej eksploatacji.

Nowe 16-biegowe skrzynie zapewniające sprawną i komfortową jazdę.

Samochody z gamy Magnum E-Tech są wyposażone w nowe 16-biegowe skrzynie, których zakres przełożeń wynosi 16,4, a ostatni bieg jest przełożeniem bezpośrednim. W połączeniu z tylnym mostem o pojedynczym przełożeniu zapewniają one wyższą sprawność zespołu układu jezdnego. Ponadto Magnum E-Tech jest wyposażone w układ sterowania zmianą biegów nowej generacji ze wspomaganiem pneumatycznym ( „servoshift”), przy czym zmiana biegów jest dokonywana za pomocą cięgieł. Usprawnia to znacznie zmianę biegów dzięki czemu kierowca może lepiej skoncentrować się na ruchu drogowym. W opcji Magnum E-Tech może zostać wyposażone w zwalniacz hydrauliczny Intarder, zespolony ze skrzynią biegów. Intarder, którego moc hamowania wynosi 500 kW gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa i pozwala na znaczne zwiększenie średnich prędkości. Przyczynia się również do zwiększenia trwałości układu hamulcowego. Również w opcji, Magnum E-Tech może zostać wyposażone w nową generację 16-biegowych skrzyń sterowanych elektronicznie - AS-TRONIC. Podstawowe zalety AS-TRONIC przejawiają się materialnie w zlikwidowaniu pedału sprzęgła i zastosowaniu impulsowej gałki dźwigni zmiany biegów. Kierowca zostaje odciążony od manipulacji pedałem sprzęgła lub gazu i ma całkowicie wolny wybór przełożenia. Ponadto dzięki inteligentnemu wyposażeniu pojazdu AS-TRONIC pomaga kierowcy w wyborze optymalnego dla danych warunków jazdy przełożenia. Układ ten zmniejsza zmęczenie kierowcy i zabezpiecza zespoły mechaniczne przed jego błędami, a także zapewnia oszczędność paliwa dzięki lepszemu wykorzystaniu parametrów silnika.

Nowy tylny most o pojedynczej redukcji: ograniczone zużycie paliwa.

Specjalnie opracowany dla najpotężniejszych pojazdów drogowych gamy RENAULT, nowy most o pojedynczej redukcji z małym kołem talerzowym, w który wyposażone jest Magnum E-TECH posiada, tak jak mosty o podwójnej redukcji, te same atuty jakości i niezawodności. Powstały w wyniku zaawansowanych technologicznie prac, mających na celu maksymalne poprawienie jego wydajności energetycznej, stanowi logiczne uzupełnienie nowych skrzyń biegów, w które jest wyposażone Magnum E-Tech.

BEZPIECZEŃSTWO.

Bezpieczeństwo hasłem przewodnim Magnum E-Tech.

Dzięki czterem hamulcom tarczowym, systemowi EBS, inteligentnemu sterowaniu zwalniaczami Magnum E-Tech zapewnia swemu kierowcy spokojną jazdę na każdej drodze, nawet w najtrudniejszych warunkach użytkowania.

Zaawansowana wizja bezpieczeństwa.

Dzięki wysoko umieszczonemu stanowisku kierowcy, szeroko wymiarowej przedniej szybie (o wysokości użytkowej 1 m) i szybom bocznym, Magnum E-Tech oferuje doskonałą widoczność, pozwalającą kierowcy na objęcie wzrokiem ruchu drogowego i przewidywanie ewentualnych kolizji. W przypadku zderzenia czołowego najskuteczniejsze zabezpieczenie stanowi przesunięta do przodu oś pojazdu. Konstrukcja kabiny została tak zaprojektowana aby ochronić pasażerów przed obrażeniami i zapewnić im przeżycie podczas kolizji. Oferowana w opcji poduszka powietrzna kierowcy zapewnia, w połączeniu z pasem bezpieczeństwa mocowanym do oparcia fotela, możliwie najlepsze zabezpieczenie kierowcy.

Sterowany elektronicznie układ hamulcowy z 4 hamulcami tarczowymi.

Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa biernego w razie wypadku jest słusznym podejściem. Znacznie lepiej jednak jest robić wszystko aby go uniknąć. Dlatego też samochody 2x4 gamy Magnum (podwozia i ciągniki) wyposażone są w 4 hamulce tarczowe i EBS (Electric Breaking System). Zastosowanie hamulców tarczowych na wszystkich kołach w połączeniu z inteligentnym systemem EBS sprzyja zapewnieniu doskonałej skuteczności hamowania i utrzymaniu kierunku jazdy. Dodatkowymi, istotnymi zaletami nowej technologii są szybkość reakcji, płynność hamowania, równomierne zużycie klocków, trwałość oraz łatwość obsługi techniczne. Magnum E-Tech jest ponadto wyposażone seryjnie w układ ABS zapobiegający blokowaniu kół, zapewniający zachowanie pełnej kontroli nad pojazdem w przypadku hamowania na śliskiej nawierzchni lub gwałtownego hamowania. Seryjnie lub w opcji, w zależności od modeli, jest również proponowany ASR, system zapobiegający poślizgowi kół, wspomagający kierowcę w przypadku słabej przyczepności.

EBS: komfort jak w samochodzie osobowym.

EBS, pneumatyczny układ hamulcowy sterowany elektronicznie, kieruje przepływem informacji pomiędzy pedałem hamulca a elektrozaworami. Dodatkowo samochód wyposażony jest w pneumatyczny układ awaryjny. W momencie, gdy kierowca naciska na pedał hamulca, wysyłany jest sygnał elektryczny, przekazywany do elektronicznych modułów kontrolnych z przodu i z tyłu, sterujących elektrozaworami układu hamulcowego. System ten gwarantuje natychmiastową reakcję skraca drogę hamowania, pozwalając na płynne hamowanie, będące synonimem bezpieczeństwa i komfortu jazdy, dorównującemu poziomem samochodom osobowym.

Inteligentny system sterujący zwalniaczami.

Dzięki inteligentnym systemom pokładowym Magnum E-Tech zapewnia nowe funkcje podnoszące bezpieczeństwo, skuteczność działania wydajność. Dzięki systemowi V-MAC III Magnum E-Tech steruje automatycznie uruchamianiem zwalniaczy elektrycznych lub hydraulicznych oraz hamulca silnikowego. W trybie automatycznym puszczenie pedału gazu lub naciśnięcie na pedał hamulca stopniowo uruchamia poszczególne poziomy zwalniania. Lepsze wykorzystanie układu hamulcowego przejawia się zarazem w zwiększeniu trwałości układu oraz bezpieczeństwa w przypadku wzmożonego ruchu drogowego. Również seryjnie Magnum E-Tech oferuje Cruise Control lntegral, regulator prędkości działający zarówno na silnik w  fazie ciągnięcia jak i na sterowanie zwalniaczem w fazie hamowania. Cruise Control Integral gwarantuje uzyskanie wysokich średnich prędkości przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa niezależnie od ukształtowania drogi.

KOMFORT.

Ergonomia i komfort w każdym calu.

Funkcjonalne stanowisko kierowcy, wysoki poziom komfortu termicznego i akustycznego, starannie rozwiązane wnętrze kabiny... Magnum E-Tech przywiązuje ogromną wagę do jakości i komfortu wnętrza.

Stanowisko kierowcy pod znakiem ergonomii.

Projektanci nowego stanowiska kierowcy w Magnum E-Tech kierowali się troską o bezpieczeństwo oraz skuteczność działania. Kierowca stale dysponuje wszystkimi informacjami niezbędnymi w prowadzeniu pojazdu zachowaniem pełnego bezpieczeństwa jazdy. Przełączniki są doskonale rozmieszczone w zasięgu ręki, w celu zagwarantowania optymalnej eksploatacji pojazdu.

Doskonale rozmieszczone przełączniki i dźwignie.

Stanowisko kierowcy w Magnum E-Tech dzieli się na trzy wyraźne strefy. Pierwsza, znajdująca się na wprost kierowcy i w jego polu widzenia to strefa informacyjna. Składa się z centralnego modułu skupiającego wyświetlacze, lampki awaryjne i kontrolne, oraz, ze znajdującej się po prawej stronie, konsoli z ekranem kontrolnym. Druga strefa skupia, po obu stronach kierownicy, wszystkie przełączniki poszczególnych funkcji pojazdu. Trzecia strefa, powyżej stanowiska kierowcy, poświęcona jest łączności i obejmuje radioodtwarzacz stereo i miejsce zarezerwowane na CB i radiotelefon.

Gościnne i przyjazne miejsce pracy.

Kabina Magnum E-Tech zapewnia kierowcy i pasażerowi poczucie pełnego komfortu zarówno podczas pracy jak i wypoczynku. Dzięki systemowi elektronicznie sterującemu temperaturą wnętrza oraz otwieranemu elektrycznie wywietrznikowi dachowemu znacznie zoptymalizowano poziom komfortu termicznego. Starannie rozwiązano również kwestię komfortu akustycznego. Dzięki pięciu blokom oświetleniowym i dwóm reflektorkom kierunkowym możliwe jest dowolne rozwiązanie oświetlenia wnętrza. Część wyposażona w kuszetkę jest obszerna. Strefa wypoczynkowa wzbogacona została ponadto o fotel pasażera obracający się o 18O°, z pozycji przodem do kierunku jazdy do pozycji tyłem do kierunku jazdy. Duże, zamykane schowki na większe przedmioty oraz liczne schowki podręczne przyczyniają się do stworzenia ciepłego, kameralnego klimatu panującego w kabinie Magnum E-Tech.

OBSŁUGA TECHNICZNA, JAKOŚĆ I SERWIS.

Magnum E-Tech: spokój i pogoda ducha na co dzień.

Ułatwione operacje serwisowe, wysokie wymagania w zakresie jakości, dyspozycyjność i zaangażowanie pracowników sieci RENAULT... spokój i pogoda ducha nieodmiennie towarzyszą użytkownikowi Magnum E-Tech.

Ułatwione operacje serwisowe.

Czynności przeglądowe w Magnum E-Tech są bardzo łatwe do przeprowadzenia. Wszystkie bezpieczniki i przekaźniki są zainstalowane na jednym bloku, znajdującym się w kabinie. Akumulatory są umieszczone pod prawymi drzwiami, a kabinę można opuścić pod kątem 60°, co zapewnia dobry dostęp do zespołu napędowego i organów mechanicznych. Komputer diagnostyczny RENAULT pozwala na zredukowanie do minimum czasu unieruchomienia pojazdu podczas operacji dokonywanych na systemie V-MAC II. Cennym instrumentem pozwalającym na prowadzenie obsługi prewencyjnej są informacje dostarczane przez system lnfoMax. Umożliwiają zaplanowanie czynności obsługowych, przeprowadzenie porównań między samochodami lub optymalizację tras. Dzięki temu systemowi, w pewnych przypadkach, możliwe jest znaczne wydłużenie przebiegów pomiędzy wymianą oleju.

Samochód, którego podstawą jest jakość.

Wszystkie części nadwozia Magnum E-Tech zostały zaprojektowane pod kątem maksymalnej odporności na korozję. Konstrukcja kabiny jest wykonana ze stali zabezpieczonej w drodze kataforezy. Najbardziej narażone na korozję elementy zostały wyprodukowane z blachy ocynkowanej lub pokrytej PCV. Natomiast płyty nadwozia sąsiednie elementy zostały wykonane z wytrzymałych materiałów syntetycznych, nadających się do powtórnego przerobienia i niepodatnych na korozję. Wymóg jakości, który przyświeca produkcji Magnum E-Tech znajduje swoje odbicie w automatyzacji produkcji, wykonywanej przez programowane roboty, co gwarantuje precyzję obróbki rzędu jednego mikrona, a także w zastosowaniu zaawansowanych instrumentów kontrolnych sprawdzających jakość części i zespołów. Magnum E-Tech zostało również poddane surowym testom zarówno w laboratorium jak i w terenie. Spełnia wymagania dotyczące wytrzymałości na zderzenia, zgniecenia i wyrywanie, i odpowiada najbardziej surowym normom światowym w zakresie bezpieczeństwa.

SERWIS I USŁUGI: SPOKÓJ I WYDAJNOŚĆ PRACY.

SIEĆ RENAULT.

Samochody typu Magnum pokonują z roku na rok coraz więcej kilometrów. Dzięki rozbudowanej sieci licznych punktów serwisowych RENAULT we Francji i na terenie całej Europy można być pewnym, że w pobliżu znajdzie się koncesjoner gotowy służyć pomocą.

RENAULT SERVICE 24.

W przypadku dalekich przewozów, w awaryjnej sytuacji, wystarczy telefon do jednej z 19 europejskich centrali pomocy drogowej, która natychmiast zajmie się obsługą zlecenia i to przez 24 godziny na dobę.

GWARANCJA RENAULT.

Dla zapewnienia trwałego spokoju użytkownikom, producent gwarantuje wysoką jakość pojazdu i oferuje 2-letnią gwarancję, z możliwością przedłużenia jej do 5 lat, co zalewno bezp°ieczeństwo na jeszcze dłuższy czas. W ten sposób przedłużamy możliwość spokojnej eksploatacji pojazdów.

CZĘŚCI ZAMIENNE RENAULT.

Prace naprawcze wykonane w autoryzowanej stacji obsługi RENAULT V.I. są objęte gwarancją producenta na nowe oryginalne części zamienne, będące podstawą niezawodności pojazdu oraz na części regenerowane fabrycznie, odpowiadające pod każdym względem nowym komponentom montowanym fabrycznie w samochodzie. Aby maksymalnie skrócić czas postoju samochodu w warsztacie serwis zapewnia szybką dostawę części w całej sieci RENAULT V.I.

RENAULT EXIGENCE.

Aby uprościć codzienne zarządzanie i zapewnić optymalną eksploatację Twoich pojazdów można dzięki umowie RENAULT EXIGENCE ustalić z góry koszt 1 kilometra lub koszt tygodniowy eksploatacji pojazdu, zaplanować jego obsługę techniczni skrócić czas jej trwania oraz częstotliwość. Wystarczy jedynie wraz z koncesjonerem ustalić zakres umowy.

2002-10-13