EMISJA HAŁASU

W 1992 r. Europejska Konferencja Ministrów Transportu (skrót ECMT lub CEMT) wprowadziła pojęcie zielonej ciężarówki (Green Lorry) i określiła zezwolenia transportowe dla ciężarówek spełniających normy czystości spalin i posiadających dodatkowe wyciszenie. Ciężarówka "Green Lorry" miała spełniać określony poziom zanieczyszczeń spalin (EURO 1) oraz poziom wytwarzanego hałasu.

Delegacja austriacka zażądała dokumentowania poziomu hałasu "Green Lorry" odpowiednim dokumentem - tak powstał certyfikat "L". Znaki "L" montowany na samochodach ma jedynie za zadanie przyspieszyć formalności na granicy austriackiej i praktycznie nie musi być montowany. Uwaga: nie można mieć zamontowanej tabliczki bez potwierdzającego, ważnego certyfikatu - grozi to niemałym mandatem!

Dopuszczalne wartości hałasu dla certyfikatu "L":

  • Dla silników o mocy powyżej 150kW - 80 dB
  • Dla silników o mocy do 150kW - 78 dB

2002-03-29