Wyślij wiadomość do 20ton@wp.pl - autor (Pod ten adres możecie pisać, swoje propozycje na temat strony lub pytania i uwagi).

Twój e-mail:

Wiadomość:


Banery do umieszczenia na stronach.

Umieść kod podany pod wybranym baneren na swojej stronie.

<center>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width=400 height=70>
<param name=movie value="http://www.truck.friko.pl/movie1.swf">
<param name=quality value=autohigh>
<param name=bgcolor value=#FFFFFF>
<param name=wmode value=window>
<embed src="http://www.truck.friko.pl/movie1.swf" quality=autohigh bgcolor=#FFFFFF width=400 height=70 wmode=window type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">
</embed></object>
</center>

<center>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width=400 height=70>
<param name=movie value="http://www.truck.friko.pl/movie2.swf">
<param name=quality value=autohigh>
<param name=bgcolor value=#FFFFFF>
<param name=wmode value=window>
<embed src="http://www.truck.friko.pl/movie2.swf" quality=autohigh bgcolor=#FFFFFF width=400 height=70 wmode=window type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">
</embed></object>
</center>

<center>
<a href="http://www.20ton.prv.pl" target="_blank">
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width=400 height=70>
<param name=movie value="http://www.truck.friko.pl/movie_3.swf">
<param name=quality value=autohigh>
<param name=bgcolor value=#509BFF>
<param name=wmode value=window>
<embed src="http://www.truck.friko.pl/movie_3.swf" quality=autohigh bgcolor=#FFFFFF width=400 height=70 wmode=window type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">
</embed></object>
</a>
</center>

<p align="center"><a href="http://www.20ton.prv.pl" target="_blank"><img border="0" src="zdjecia/index/baner9_ani.gif" width="400" height="50">